1. Hlavní stránka
  2. »
  3. Mateřská škola
  4. »
  5. Charakteristika školky

Charakteristika školky

O školce

Naše mateřská škola (MŠ) je umístěna na okraji města Ústí nad Labem – v malebném údolí Chráněné krajinné oblasti Českého středohoří v obci Řehlovice. Obec Řehlovice sousedí s historickou vesničkou Stadice, kde se nachází pomník Přemysla Oráče a Královský pramen. Řehlovice jsou dopravně dostupné jak z Ústí nad Labem tak z Teplic. Lze využít vlakových spojení i místní autobusovou dopravu.

MŠ byla vybudována obyvateli obce v akci Z a svou činnost zahájila v roce 1977 po slavnostním otevření. Na pokyn Školského úřadu v Ústí nad Labem byla pod vedení mateřské školy od 1. září 1992 přiřazena školní jídelna pro základní školu v Řehlovicích s kapacitou 80 jídel. Od 1. září 2003 vstoupila MŠ do právní subjektivity. Od 1. 1. 2018 byla MŠ přičleněna k základní škole a od tohoto data nese společný název „Základní škola a mateřská škola Řehlovice, příspěvková organizace“. Spojením základní a mateřské školy došlo k bližší vzájemné spolupráci, k propojení kulturních i vzdělávacích akcí. V mateřské škole byla zahájena výuka anglického jazyka kvalifikovanou učitelkou základní školy, která napomáhá dětem seznámit se s cizím jazykem hravou formou a následně pak i ke snadnějšímu zvládnutí výuky jazyka na základní škole.

Velmi významnou úlohu ve vzdělávání dětí má u nás environmentální výchova. Mateřská škola je zapojena do programu „Zelená škola“ a připravuje se od roku 2022 zapojit do sítě „Ekoškolek“.

Školka je přízemní budovou a nachází se na vhodném místě, stranou od silnice. Okolí mateřské školy tvoří velký dvůr, terasa a rozlehlá zahrada. Vstup do budovy je možný třemi vchody – pro zaměstnance, rodiče MŠ a školní družinu. V objektu mateřské školy je byt obecního úřadu, také se samostatným vchodem. Na začátku byla mateřská škola koncipována pro dvě třídy. Jelikož dětí ubývalo, stala se časem jednotřídní mateřskou školou, a to nejprve na jeden rok od 1. září 1988 do 31. srpna 1989 a pak již trvale od 1. září 1991 dodnes. V části „původní“ druhé třídy zřídila obec školní jídelnu a družinu pro základní školu. Uprostřed budovy je umístěna školní kuchyň se dvěma přípravnými místnostmi pro MŠ a ZŠ a hospodářská část. V roce 2014 proběhla celková rekonstrukce objektu, jejíž součástí bylo zateplení budovy a ekologické vytápění a v následujícím roce pak Obec přistoupila k rekonstrukci umývárny. V roce 2017 po nástupu nového vedení došlo k přestavbě herny, jehož účelem bylo vytvoření úložných prostorů pro stohovatelná lehátka, místo pro ukládání lůžkovin a hraček a zároveň koutků vhodných pro hru dětí. Poslední rozsáhlá rekonstrukce proběhla v roce 2019 ve školní kuchyni.

Při vstupu do MŠ procházíte nejprve prostorem, kde se dětí přezouvají  a ukládají si své boty do botníku a následně do dětské šatničky, kde se rodiče na nástěnkách mohou seznámit s připravovanými aktivitami a důležitými informacemi. Prostor šatny je pak vyzdoben především výtvarnými pracemi dětí. Do třídy a herny se vstupujeme přes umývárnu. Třída  je rozdělena do částí, které stimulují ke hře a práci. Tyto jednotlivé části se nazývají centra aktivit (CA). Jsou to „pracovní“ koutky, které umožňují hru a tvůrčí práci jak jednotlivcům, tak skupině dětí. Ze třídy je vstup do přidružené malé místnosti, kde se nachází vybavená dětská kuchyňská linka. Zde s dětmi připravujeme různé zdravé pokrmy ze studené i teplé kuchyně. Herna slouží v odpoledních hodinách k odpočinku na lehátkách. Je také vybavena dotykovým počítačem, u kterého děti rozvíjejí nejen svou digitální gramotnost, ale také zde mohou cvičit a tancovat s hudbou podle různých dětských pořadů, poslouchat relaxační hudbu nebo shlédnout zajímavé dětské dokumenty nebo naučné pohádky.

Součástí mateřské školy je velká zahrada se vzrostlými stromy a keři, pískovištěm a malým dětským hřištěm. V horní části se nachází ohniště se sezením. K denním vycházkám využíváme nejbližší okolí, které nabízí lesy, louky. Všude děti mají možnost volného pohybu. Nenásilnou formou jsou vedeny k lásce k přírodě, seznamují se s nejbližšími ekosystémy, učí se přírodu chránit a pomáhat jí.

Vize