1. Hlavní stránka
  2. »
  3. Základní škola
  4. »
  5. Charakteristika školy

Charakteristika školy

Základní škola Řehlovice je neúplná škola s právní subjektivitou zřízenou obcí dne 1.1. 2003.

Učíme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – „Cesta za poznáním“. Výuka pěti ročníků probíhá ve třech kmenových třídách.


Žáci mají k dispozici celkem čtyři učebny, z nichž jsou tři vybavené interaktivní tabulí. Při hudební výchově využíváme klavír, kytaru, flétny, boomwhackers a další hudební nástroje. Tělesná výchova probíhá v tělocvičně nebo na hřišti, obojí je majetkem Obecního úřadu.


Každý školní rok pro žáky připravujeme výlety, besedy, soutěže, ozdravné pobyty a organizujeme akce související s výchovně vzdělávací činností.


K Základní škole patří jedno oddělení školní družiny.
Provoz družiny – 6.30 – 7.30; 11.10 – 15.45


Pedagogický pracovník  FunkcePředměty
Mgr. Romana Srpová  Třídní učitelka 1. r.Čj, M, Prv, Př, Tv
Mgr. Lucie Ženčáková  Třídní učitelka 2., 3. r.Čj, M, Vv, Pč
Mgr. Zuzana BlšťákováŘeditelka školy, třídní učitelka 4., 5. r.Čj, M
Mgr. Martina Dostálková  Statutární zástupce, učitelkaAj, Vl, Inf
Petr Lüftner  UčitelHv
Anastázie HorváthováVychovatelka  
Alena UličnáAsistentka pedagoga 2., 3. r.  
Romana Prokopová (?)Asistentka pedagoga 2., 3. r.  
Anna StaráAsistentka pedagoga 4., 5. r.