1. Hlavní stránka
  2. »
  3. Základní škola
  4. »
  5. Podatelna

Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:
Základní škola a mateřská škola Řehlovice, příspěvková organizace
Řehlovice 100
403 13 Řehlovice

úřední hodiny podatelny: Po – Pá 6.30 – 8.30

elektronická adresa podatelny: zsrehlovice@zsrehlovice.cz

identifikátor datové schránky: 94hmvjk

další možnosti elektronické komunikace: nejsou možné

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě: CD, DVD, flash disk

Datové zprávy a informace, které by mohly přivodit škody na informačním systému, případně informace obsahující škodlivý kód nebudou zpracovávány. Pokud bude možné identifikovat původce zprávy, bude o tomto informován.

Důsledky vad dokumentů:
Pokud podatelna zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém ZŠ a MŠ Řehlovice přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém ZŠ a MŠ Řehlovice přijímá dokumenty v digitální podobě a je-li podatelna schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se podatelně vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, podatelna dokument dále nezpracovává. Není-li podatelna schopna určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.