1. Hlavní stránka
  2. »
  3. Základní škola
  4. »
  5. Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je součástí každé základní školy v České republice. Škola je povinna pracoviště zřídit a provozovat na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn. Podrobně je pracoviště definováno ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Pracovníci ŠPP:

Mgr. Zuzana Blšťáková – ředitelka školy, výchovný poradce

Mgr. Lucie Ženčáková – speciální pedagog

Mgr. Romana Srpová – školní metodik prevence  

Mgr. Martina Dostálková – zástupce ředitele