1. Hlavní stránka
  2. »
  3. Mateřská škola
  4. »
  5. Režim dne

Režim dne

6:00 – 8:00Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity
8:00 – 8:45Úklid hraček, ranní kruh, pohybové aktivity
8:45– 9:00Osobní hygiena, dopolední svačina
9:00 – 9:45Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky v centrech aktivit zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi
9:45 -11:45Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
11:30 -12:15Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 -13:50Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
13:50 -14:10Odpolední svačina, osobní hygiena
14:10 -16:30Doba přebírání dětí. Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

Začátek povinného předškolního vzdělávání je od 8:00 do 12:00 hodin.