1. Hlavní stránka
  2. »
  3. Základní škola
  4. »
  5. Školní družina

Školní družina

Kontakt do školní družiny – Anastázie Horváthová

tel.: 725 380 773

E-mail: anastasiehorvathova@zsrehlovice.cz

Provoz družiny je od 11.10 do 15.45 a po domluvě lze zajistit provoz ranní družiny od 6:00.

Cena – 1000,- Kč za pololetí

Platba na účet ZŠ: 78-4616220237/0100

Nachází se v budově mateřské školy.
Ve školní družině pracuje paní vychovatelka Anastázie Horváthová.
Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost zejména formou relaxačních, odpočinkových a zájmových činností.
Rodiče v zápisovém lístku sdělí rozsah docházky a čas odchodu dětí z družiny. Mimořádné odchody dětí sdělí rodič vždy písemnou formou – ta musí obsahovat datum, čas odchodu a podpis rodiče.

Rodiče mají povinnost si dítě osobně vyzvednout.

Školní družina pravidelně zahrnuje různorodé činnosti.

•  Společenskovědní
•  Estetickovýchovnou
•  Sportovní
•  Pracovnětechnickou
•  Přírodovědnou
•  Odpočinkovou

Úspěšná výchova probíhá v klidném, pohodovém prostředí, naplněné porozuměním a láskou. Dobré naladění a životní postoje vytváří základní, dobrou a úspěšnou atmosféru ŠD. Činnosti vychází ze společných nápadů, přání dětí a paní vychovatelky.