1. Hlavní stránka
  2. »
  3. Školní jídelna
  4. »
  5. Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Řehlovice, p.o.

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Školní jídelna při Základní škole a mateřské škole Řehlovice, příspěvkové organizaci

Telefon: 475 215 224
Mobilní telefon: 736 633 327

E-mail:
jidelna@zsrehlovice.cz

Webové stránky:
http://www.zsrehlovice.cz/

IČO 72743395
IZO ŠJ  181094401


Výše stravného od 1. 9 . 2022:

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou č.463/2011 Sb. v platném znění, kterou se měnila vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb.

Pokud  dítě dosáhne příslušné věkové hranice během školního roku (od 1. 9. do 31. 8. příslušného roku), přechází do vyšší kategorie automaticky od začátku nového školního roku.

Základní škola
Kategorie 7 – 10 letKategorie 11 – 14 let
Oběd 35,- KčOběd 37,- Kč

Mateřská škola
Kategorie 3 – 6 letKategorie 7 -10 let
Přesnídávka 12,- Kč  Přesnídávka 12,- Kč
Oběd 21,- Kč Oběd 26,- Kč
Svačina 12,- KčSvačina 12,- Kč
Celkem 45,- KčCelkem 50,- Kč