1. Hlavní stránka
  2. »
  3. Zápis MŠ

Zápis MŠ

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Termín pro odevzdání přihlášek do MŠ
14. 5. 2024 od 8:00 – 9:00 nebo 12:30 – 16:00

vyplněnou žádost, kterou předkládá jeden z rodičů nebo zákonných zástupců (či zplnomocněná osoba) dítěte (součástí žádosti je i potvrzení lékaře)

rodný list (pouze předložení originálu)

průkaz totožnosti


Důležité informace pro zákonné zástupce o povinném předškolním vzdělávání

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2024.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.