1. Hlavní stránka
  2. »
  3. Mateřská škola
  4. »
  5. Projekty MŠ
  6. »
  7. Projekt MŠ – Digitalizujeme školu

Projekt MŠ - Digitalizujeme školu

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

Dotace z Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022.

Účelem dotace pro mateřské školy bylo pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy byla určena na náklady vzniklé v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.