1. Hlavní stránka
  2. »
  3. Mateřská škola
  4. »
  5. Projekty MŠ
  6. »
  7. Projekt MŠ – šablona 1

Projekt MŠ - šablona 1

VŠICHNI SPOLU, VYLEPŠÍME ŠKOLU

Naše školka realizuje projekt s názvem Všichni spolu, vylepšíme školu, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005336, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Projekt je zaměřen na:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.

PRVNÍ SETKÁNÍ
První setkání s rodiči proběhlo dne 5.10.2017 v naší školce. Přijela k nám paní Pavlína Műndlová, obchodní zástupkyně firmy Zábavné učení, která nás seznámila s pomůckami a hrami vhodnými pro rozvoj dovedností a vědomostí, které jsou pro děti tak potřebné pro bezproblémový přestup do základní školy. Ukázala nám, jak zábavnou formou můžeme děti podpořit v jejich přípravě na školu. Všechny hry a pomůcky si rodiče mohli se svými dětmi vyzkoušet, zjistit, co jejich děti baví a zároveň získat spoustu praktických informací k používání pomůcek i her. A ještě něco navíc – tato schůzka mohla být i dobrou inspirací k blížícím se Vánocům.

Zde si můžete prohlédnout fotografie z akce


DRUHÉ SETKÁNÍ
Druhé setkání s rodiči proběhlo dne 21.11.2017 opět v naší školce. Přijela k nám paní Markéta Novotná, z firmy CoolCity s.r.o., která nás seznámila s užíváním balančních pomůcek, které mohou dopomáhat dětem s fyzickou zdatností a zralostí nutnou ke vstupu do základní školy. Dozvěděli jsme se důležité informace o fyzickém vývoji našich dětí a také, jak v dnešní technické době je možné rozhýbat správně tělo. Nejen děti měly šanci  všechny pomůcky si vyzkoušet. K akci se dostali i rodiče. Velkým potěšením pak byly jezdící desky. Všechny pomůcky nás překvapily pevností, odolností a mnohostranným využitím.

Zde si můžete prohlédnout fotografie z akce


TŘETÍ SETKÁNÍ
Třetí setkání s rodiči proběhlo dne 25.1.2018 opět v naší mateřské škole, ale tentokrát bez účasti dětí. Navštívila nás paní Mgr. Bohdana Růžičková z PPP Teplice, která s námi debatovala na téma vývoj a potřeby dětí v předškolním věku. Doporučení na paní Růžičkovou se opravdu osvědčilo, bylo to příjemně strávené odpoledne s mnoha důležitými informacemi. Rodiče se dozvěděli o vývoji kognitivních, percepčních i motorických schopností a dovedností dětí. Byla jim představena teorie potřeb dle Pesso-Boyden terapie s ohledem na věkové zvláštnosti předškoláka. Součástí bylo i vymezení pojmu školní zralost v širším kontextu, motivační a hodnotící systém osvědčující se u dětí v předškolním období i po nástupu do školy.
Dále měli rodiče možnost zúčastnit se krátkých instruktáží zaměřených na rozvoj dílčích schopností a dovedností dítěte. Mohli si vyzkoušet i praktické činnosti a seznámit se s materiálem (např. pracovní listy) pro předškoláky. Na konci přednášky byla paní Růžičková přímo bombardována množstvím otázek, na které by snad nestačil ani dvojnásobný časový limit. Na nástěnce v mateřské školce se pak rodiče mohou informovat o dalších přednáškách v PPP v Teplicích, pokud by se chtěli dozvědět ještě o něco více. Mnohokrát děkujeme.


ČTVRTÉ SETKÁNÍ
Čtvrté setkání s rodiči proběhlo dne 10. 4. 2018 opět v naší školce. Přednášejícím byla paní učitelka první třídy Mgr. Markéta Kežovská ze základní školy v Řehlovicích. Rodičům představila místní školu, poukázala na její výhody, ale i nevýhody, řekla pár slov k provozu školy a poté se hlavně zaměřila na organizaci výchovy a vzdělávání. Hlavním tématem byla především problematika přechodu dětí z mateřské školy do základní. Upozornila na možná úskalí, se kterými  se prvňáčci mohou setkat a jak jim předcházet. Důležitou součástí tohoto setkání byly především individuální rozhory s rodiči.


PÁTÉ A ŠESTÉ SETKÁNÍ
Páté a šesté setkání proběhlo ve stejný den a to16. června 2018 v rámci Zahradní slavnosti na zahradě naší mateřské školy. Prvním přednášejícím byla paní Zuzana Hroudová, výživová poradkyně, která v rámci společného setkání seznámila rodiče se základními principy zdravého stravování předškoláků a školáků. Rodiče měli možnost nejen konzultovat způsob stravování jejich dětí, ale měli možnost podílet se na přípravě některých jídel, ochutnávce, ale následně i na hodnocení připravených jídel.
Druhým přednášejícím byl RNDr. Jan Krejčí Ph.D., odborný asistent na Universitě Jana Evangelisty Purkyně. Pod jeho vedením studenti university seznamovali nejen rodiče, ale i děti se základy práce s algoritmy hravou formou, vhodnou i pro předškoláky.