1. Hlavní stránka
  2. »
  3. Zápis MŠ

Zápis MŠ

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Řehlovice, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písmeno b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeči s registračním číslem

  1. 8/ŘMŠ/2023
  2. 20/ŘMŠ/2023
  3. 7/ŘMŠ/2023
  4. 18/ŘMŠ/2023
  5. 11/ŘMŠ/2023
  6. 19/ŘMŠ/2023
  7. 12/ŘMŠ/2023
  8. 3/ŘMŠ/2023

se přijímají k předškolnímu vzdělávání.


Mgr. Zuzana Blšťáková
ředitelka
Základní škola a mateřská škola Řehlovice,
příspěvková organice
Řehlovice 100, 403 13 Řehlovice

V Řehlovicích dne 11. 5. 2023