1. Hlavní stránka
  2. »
  3. Zápis MŠ

Zápis MŠ

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Řehlovice, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písmeno b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
uchazeči s registračním číslem

6/ŘMŠ/2024
10/ŘMŠ/2024
18/ŘMŠ/2024
8/ŘMŠ/2024
4/ŘMŠ/2024
19/ŘMŠ/2024
12/ŘMŠ/2024
 
 
se přijímají k předškolnímu vzdělávání.
Mgr. Zuzana Blšťáková
ředitelka
Základní škola a mateřská škola Řehlovice,
příspěvková organice
Řehlovice 100, 403 13 Řehlovice
 
 
V Řehlovicích dne 23. 5. 2024